Документа

Јавне набавке

1. Поступак јавне набавке: Електрична енергија за 2024.г.
2. Поступак јавне набавке: Храна, намирнице за 2024.г.

Школска документа

2. План рада одељенског старешине 5-8 разреда
3. Историјат ШОСО “Радивој Поповић” Сремска Митровица
4, Календар школске 2023/2024 године за Војводину – основна школа

5, Календар школске 2023/2024 године за Војводину – средња школа

6, Верификација профила средње школе
7, Правилник ИОП-а 2
9, Недељна припрема ИОП-а
10, Припрема за час-образац
11, Образац евиденције о додатној подршци
12, Правилник о сталном стручном усавршавању
13, Програм стручног усавршавања у установи
14, Упитник за самопроцену компетенције
15, Портфолио – образац