Практична настава

Практична настава

ПОДРУЧЈЕ   РАДА :ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА  ХРАНЕ

Занимање:   Цвећар-вртлар (други степен образовања)

Практична настава се реализује у школској радионици, Пољопривредним центру објекта Дневног боравка “Сунце” где се налазе пластеник и отворена био-башта (сензорни врт), као и у школском дворишту. Пољопривредни радни центар се бави производњом и прерадом воћа, поврћа, зачиског и лековитог биља, собног и баштенског цвећа.

Ученици овог смера учествују у Републичким такмичењима у знању и вештинама и добитници су и Светосавских повеља.

ПОДРУЧЈЕ   РАДА :ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Занимање:    Пекар (трећи степен образовања)

Занимање:    Припремач намирница (други степен образовања)

Практична настава се реализује у школској радионици (школска кухиња), где ученици стичу практична, теоријска знања и вештине у припремању хране и пекарских производа и заштити у школској кухињи… Овај рад ученицима омогућава да осете задовољство стварања, да искажу своја знања и развијају креативне могућности.

Ученици овог смера учествују у Републичким такмичењима у знању и вештинама и добитници су и Светосавских повеља.

ПОДРУЧЈЕ   РАДА: ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

Занимање:     Фризер  (трећи степен образовања)

Практична настава се изводи у школској радионици (фризерском салону) у којем се пружају фризерске услуге и трећим лицима. Фризерски салон је опремљен по свим важећим стандардима. Прилагођен је потребама и способностима ученика . Ученици стичу основна знања и вештине у области хигијене косе, обликовања фризуре (шишање и фенирање), бојење косе и безбедно руковање алатима и хемикалијама. Осим са техникама и вештинама ученици се упознају са стиловима и естетским правилима креирања и обликовања фризура.

Ученици овог смера учествују у Републичким такмичењима у знању и вештинама и добитници су и Светосавских повеља.

 

 

 

ПОДРУЧЈЕ   РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Занимање:  Помоћник књиговесца (трећи степен образовања)

Радни простор-графичка учионица у потпуности прилагођена опремом и материјалима сваком појединачном ученику, његовим потребама и могућностима. На располагању је ситоштампарски као и кабинет за рециклажу папира. Кроз различите креативне радионице ученици стичу основна знања о графичким алатима, опреми, материјалима, њиховој примени и могућностима у стицању вештина и јачању радних капацитета ученика. Ослањајући се на теоријску и практичну наставу, реализује се секција “Радиша” у оквиру које се организују и изложбе ученичких радова, примене и одласка на такмичење републичког ранга, као и инклузија ученика у друштвене и културне токове нашег града и околине.