Продужени боравак

Продужени боравак

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора проводи време до доласка родитеља. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету  током целог дана. Продужени дневни рад након (или пре) редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена  јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници. Боравак и рад према таквом облику организује се од 7 сати до 16 сати.

Основни циљ рада је спровођење активности програма функционалне комуникације, развијање међусобног разумевања и споразумевања, изражавања потреба и жеља, разумевање и разликовање социјалних односа. Низ интерактивних активности које се са корисницима спроводе у мањим групама (у симулираним или реалним условима), које су усмерене на препознавање, усвајање и примену адекватних образаца понашања у различитим социјалним контекстима. У циљу разоноде, одмарања и развоја личности, инсистира се на оснаживању, оспособљавању, упућивању и нуђењу различитих активности које утичу на квалитетнији живот.