Дневни боравак “Сунце”

Дневни боравак за децу, младе и одрасла лица са сметњама у развоју “Сунце”

Сврха услуге:

 Сврха услуге Дневног боравка састоји се у унапређењу квалитета живота корисника у властитој социјалној средини кроз одржавање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самостални живот. Услугом Дневног боравка корисници стичу позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а члановима њихових породица слободно време за бављење другим активностима.

Циљна група:

Услуга је намењена деци, младима и одраслима са интелектуалним тешкоћама и вишеструким сметњама I, II , III и IV степена подршке, узраста од 7  до 26 година и одраслим лицима од 27 година .

Активности :

Активности услуге Дневног боравка реализују се у складу са сврхом услуге, карактеристикама корисничке групе ,  капацитетима корисника, индивидуалним планом и у складу са проценом потреба корисника.

·         Подршку у учењу, изгадњи и одржавању позитивних односа са одраслима и децом

·         Организовање радно- окупационих, односно едукативних активности које подстичу развој нових знања и вештине

·         Развијање метода рада који охрабрују учествовање корисника у активностима у заједници

·         Организовање слободног времена у складу са потребама и интересовањима корисника

·         Развој вештина за препознавање и решавање проблема, вештина за самозаштиту

·         Развој вештина и знања потребних за живот у заједници