Средња школа

Средња школа

У средњој школи се реализују наставни планови и програми у три подручја рада:
– Личне услуге
– Хемија, неметали и графичарство и 
– Пољопривреда, производња и прерада хране.

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

занимање: ФРИЗЕР
Образовни профил мушки и женски фризер је трогодишњи смер. Настава, план и програм се спроводе по ИОП-у 2. У оквиру недељног фонда часова ученици похађају три дана практичну наставу и два дана теоријску. У склопу плана и програма ученици имају две недеље феријалне праксе. Практична настава се изводи у школској радионици (фризерском салону) у којем се пружају услуге и трећим лицима. Фризерски салон је опремљен по свим важећим стандардима. Прилагођен је потребама и способностима ученика. Ученици стичу основна знања и вештине у области хигијене косе, обликовања фризуре (шишање и фенирање), бојења косе и безбедног руковања алатима и хемикалијама. Осим техникама и вештинама ученици се упознају са стиловима и естетским правилима креирања и обликовања фризура.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

занимање: ЦВЕЋАР-ВРТЛАР
Овај образовни профил је у трајању од две године, настава, план и програм се спроводе по ИОП-у 2. У оквиру недељног фонда часова ученици похађају три дана практичну наставу и два дана теоријску. Практична настава се реализује у школској радионици, Пољопривредном центру објекта Дневног боравка “Сунце” где се налазе пластеник и отворена био-башта (сензорни врт), као и у школском дворишту. Пољопривредни радни центар се бави производњом и прерадом воћа, поврћа, зачинског и лековитог биља, собног и баштенског цвећа. Ученици овог смера учествују у Републичким такмичењима у знању и вештинама и добитници су Светосавских повеља.

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

занимање: ПЕКАР
Образовни програм, пекар је трогодишње образовање, план, настава и програм се спроводе по ИОП-у 2. У оквиру недељног фонда часова, ученици похађају три дана практичну наставу и два дана теоријску. У склопу плана и програма ученици имају две недеље феријалне праксе. Практична настава се реализује у школској радионици (школска кухиња), где ученици стичу практична, теоријска знања и вештине у припремању хране и пекарских производа и заштити у школској кухињи. Овај рад ученицима омогућава да осете задовољство стварања, да искажу своја знања и развију креативне могућности.

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

занимање: ПОМОЋНИК КЊИГОВЕСЦА
На овом трогодишњем смеру, настава се изводи по ИОП-у 2. Радни простор који чини пространа учионица – радионица и ситоштампарски кабинет са мрачном комором у потпуности је прилагођен опремом и материјалима сваком појединачном ученику, његовим потребама и могућностима. Ученици су у прилици да се баве ситоштампом и рециклажом папира. Кроз различите креативне радионице, ученици стичу основна знања о графичарским алатима, опреми, материјалима, њиховој примени и могућностима у стицању ваштина и јачању радних капацитета и достизању што веће самосталности у раду. Ослањајући се на теоријску и практичну наставу, реализује се секција “РАДИША”. У оквиру секције, ученици раде колаж мозаике, штампају, израђују креативне и употребне предмете од папира, припремају се за учешће на конкурсима и изложбама и тако постају важни чиониоци друштвених и културних манифестација нашег града и околине.