Сензорна соба

Сензорна соба

Сензорна соба се користи као средство за рад терапеута у оквиру психомоторне реедукације. То је интерактивна соба у којој терапеути контролишу опрему и дозирају стимулусе за свако чуло, прилагођавају их индивидуалним карактеристикама сваког корисника.

Рад у сензорној соби је пре свега намењен деци и омладини која имају сметње сензорне интеграције –  сметње у способности сређивања чулних утисака у циљу њиховог смисленог коришћења. Сензорна интеграција је заправо организација сензација примљених путем чула која долазе до централног нервног система а који треба да обезбеди њихову обраду и омогући да спроведемо неку активност. Када мозак није у стању да обради информације добијене путем чула, тада кажемо да постоји сензорно интегративна дисфункција. То се манифестује различитим понашањем, као што је избегавање или претерано тражење додира, покрета, звукова, светлосних сензација. Зато се третман сензорне интеграције разликује и прилагођава сваком кориснику понаособ.

Третман у сензорној соби намењен је деци са поремећајима из аутистичног спектра, деци са АДХД, деци са менталном недовољном развијеношћу, са сензорним оштећењима, говорним потешкоћама, сметњама у учењу, проблемима у понашању.

Сензорна соба састоји се од различитих елемената који потпомажу стимулацију чула слуха, вида, додира, укуса, мириса, вестибуларни и проприоцептивни систем. Овде особа са поремећајем сензорне интеграције може да истражи и развија своје сензорне вештине, али и да се релаксира, ослободи стреса и напетости.

Рад у сензорним собама спроводи стручњак – дефектолог, који је прошао обуку за овај вид терапије.

Терапија подсећа на игру, међутим, свака активност је пажљиво осмишљена и усмерена ка постизању самоорганизације детета. Свакоме се пружа прилика да самостално истражи простор и одабере кутак који му највише прија. Стимулишућа или смирујућа атмосфера, створена у овој посебно опремљеној просторији, омогућава побољшање координације, унапређење способности говора, делује релаксирајуће на децу која су стално у покрету а усмерава пажњу неактивне деце или хиперактивне деце.

У сензорној соби подстиче се испољавање успаваних потенцијала и постиже емоционални баланс.

Најбитније је рећи да дете треба што пре укључити у третмане у сензорној соби, јер оно најактивније учи од  2. до 6. године. Што се касније дете укључује већи су проблеми, дете много теже учи а и мањи су помаци и побољшања у његовом развоју.