Упис

Упис

Документација потребна за упис у основну школу:

  1. Упис траје током целе школске године
  2. Мишљење надлежне ИРК (према месту становања, са препоруком за упис у ШОСО „Радивој Поповић“)
  3. Фотокопија Извода из матичне књиге рођених

 

Документација потребна за упис у средњу школу:

  1. Мишљење надлежне ИРК (према месту становања, са препоруком за упис у ШОСО „Радивој Поповић“)
  2. Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
  3. Уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању
  4. Фотокопија Извода из матичне књиге рођених

 

Пожељна документација:

  1. Сведочанстав 5.,6., 7. и 8.разреда (због утврђивања успеха ученика ради конкурисања за стипендију).
  2. Медицинска документација уколико ученик има одређене здравствене проблеме.
  3. Мишљење психолога или педагога или одељенског старешине о функционисању ученика у току похађања основне школе.

За додатне информације обратити се стручној служби школе.

022/215-1302 или 022/215-1303