Реедукатор психомоторике

Реедукатор психомоторике

Реедукатор психомоторике је стручњак, обучен за рад са децом која имају дисхармоничан развој, проблеме у понашању, диспраксичне тешкоће, интелектуална одступања од календарског узраста, первазивни развојни поремећај…  Вежбе се спроводе индивидуално у кабинету.

Какве су вежбе у домену реедукације?

  • Вежбе за доживљај гестуалног простора
  • Вежбе за дефинисање доживљаја телесне целовитости
  • Вежбе за осамостаљивање и усмеравање невољних покрета
  • Вежбе за уједначавање тонуса мишића
  • Вежбе за стабилизовање латерализованоси и усмеравање латерализације
  • Вежбе за контролу импулсивности
  • Вежбе за координацију покрета
  • Вежбе за стимулацију развоја психомоторике
  • Вежбе за процену трајања и оријентацију у времену и простору