Додатна подршка

Додатна подршка

Шта је додатна подршка?

Додатна подршка су активности које доприносе остваривању циљева и исхода образовања и васпитања кроз укључивање, развој и учење деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Ко је пружалац додатне подршке?

Школа за образовање ученика и одраслих са сметњама у развоју је пружалац  додатне подршке у складу са расположивим капацитетима. Подршку спроводе стручњаци по типу сметње:

 • дипломирани дефектолог – логопед
 • дипломирани дефектолог – олигофренолог
 • дипломирани дефектолог – реедукатор психомоторике
 • дипломирани дефектолог – соматопед
 • дипломирани дефектолог – сурдолог
 • дипломирани дефектолог – тифлолог

 

Коме се пружа додатна подршка и како?

 • детету, ученику и одраслом са сметњама у развоју и инвалидитетом током наставе, активности у групи и појединачно,
 • родитељу (старатељу) кроз саветодавни рад и обуку,
 • запосленом кроз различите видове стручног усавршавања програмирања и организације рада у спровођењу инклузивног образовања и васпитања.

Начин остваривања права на додатну подршку

 1. Родитељ или установа подноси захтев ИРК (Интерресорној комисији) у месту свог становања (Сремска Митровица),
 2. ИРК процењује дете, ученика или одраслог и доноси мишљење о потреби за додатном подршком,
 3. Школа пружалац додатне подршке добија мишљење, врши дефектолошку процену и планира третман (ИОП).

Третман се реализује:

 • у школи пружаоца услуга додатне подршке (ШОСО „Радивој Поповић“) или
 • у матичној школи или предшколској установи коју ученик похађа.