Запослени

Запослени

НАСТАВНИ КАДАР У ШКОЛИ

 1. Дефектолог/наставник у посебним условима – олигофренолог
 2. Дефектолог/наставник у посебним условима – логопед
 3. Дефектолог/наставник у посебним условима- соматопед
 4. Дефектолог/наставник у посебним условима– сурдолог
 5. Дефектолог/наставник у посебним условима– тифлолог
 6. Дефектолог/наставник у посебним условима – реедукатор психомоторике
 7. Предметни наставници у посебним условима – остручени на Дефектолошком факултету

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ ШКОЛЕ

 1. Психолог у посебним условима
 2. Дефектолог у посебним условима
 3. Библиотекар-медијатекар у посебним условима

АДМИНИСТРАЦИЈА ШКОЛЕ

 1. Директор у посебним условима
 2. Организатор практичне наставе у посебним условима
 3. Секретар у посебним условима
 4. Шеф рачуноводства у посебним условима

САРАДНИЦИ

 1. Сарадник за израду дидактичког материјала у посебним условима
 2. Медицински техничар/неговатељ у посебним условима
 3. Физиотерапеутски техничар у посебним условима

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

 1. Домар у посебним условима
 2. Чистачица у посебним условима