Соматопед

Соматопед

Соматопед се бави превенцијом, детекцијом, дијагностиком и третманом поремећаја моторике, који се огледа у слабој покретљивости, недовољној координисаности покрета, оштећењима фине моторике, успореним сензомоторним и психомоторним функцијама. Вежбе се спроводе индивидуално у кабинету.

Соматопедски третмани су индиковани у рехабилитацији:

  • Дисхармоничног развоја
  • Церебралних оштећења
  • Хиперкинетског синдрома
  • Поремећаја пажње
  • Мешовитих развојни поремећаја
  • Первазивних развојних поремећаја – поремећаја из спектра аутизма.