О школи

О школи

На завршетку другог миленијума, 2000. године, Школа за основно и средње и образовање „Радивој Поповић“ у Сремској Митровици славила је 30 година рада, као самостална институција и прва те врсте у Срему, као и шездесетогодишњицу постојања специјалног школства у граду на Сави.Предходно је у области сурдопедагогије у Сремској Митровици радио познати сремски педагог Радивој Поповић и по њему школа носи име и препознатљиви идентитет. 1940.године је званично евидентирано формирање првог специјалног одељења за ученике са сметњама у развоју. Обновљен рад специјалног школства, настављен у континуитету од 1960.г., пружа слику потпуног присуства бриге о деци и омладини о којој се све више говори и пише и практично долази до реализације отварања првих послератних одељења при редовној образовно-васпитној институцији, каква је у то време била Основна школа „Јован Јовановић-Змај“.

Од шесте деценије прошлог века, па све до 1969.г. , развој одељења морао је да прерасте у самосталну установу која ће носити име Радивоја Поповића, а и данас га са поносом носи. Школа данас има: основно образовање, средње образовање са широком лепезом образовних профила и занимања, Дневни боравак који остварује јединствене циљеве и задатке васпитно-образовног рада са децом и омладином са вишеструким сметњама у чијем оквиру су формирани Центри за радно оспособљавање и радно ангажовање(радионице),продужени боравак за ученике од првог до осмог разреда основног образовања и на крају, систем школских радионица и то графичку,пољопривредну, и фризерску, у којима ученици обављају практичну наставу и стичу нова знања, умења и навике.

Пратећи нове савремене светске токове, школа је прерасла у центар који се бави пружањем стручних услуга од стране дефектолога различитих профила деци са тешкоћама у развоју у инклузивној школи/вртићу, њиховим родитељима, широј породици, социјалним групама, наставницима/васпитачима, установама и њиховим стручним службама наставницима и свим заинтересованим грађанима.

У јубиларној години постојања ова највећа установа за децу и омладину са сметњама у развоју, прима, образује и васпитава децу са сметњама у развоју са територије сремскомитровачке, шидске и румске општине. Школа је регистрована код Привредног суда у Сремској Митровици 14.12.1995 ФИ.1140/95. Велики је број активности по којима је наша школа јединствена и иновативна, у којима постиже значајне резултате у образовно-васпитном раду.

Како би била на путу испуњења своје мисије, школа је непрестано уводила нове садржаје у рад са децом, родитељима, локалном заједницом и другим установама за образовање и васпитање, уводила савремена наставна средства и методе, реализујући законски план и програм прилагођен индивидуалним потребама сваког ученика. Школа је кадровски и материјално-финансијски опремљена за обављање законом утврђених делатности. То се види кроз висок степен организованости рада у домену васпитно-образовног рада, неге, здравствене, социјалне заштите и исхране, као и у осталим активностима везаним за функционисање школе.