Сурдолог

Сурдолог

Сурдолог је стручњак који се бави: откривањем, дијагностиковањем, превенцијом, проценом оштећења и функцијом очуваног слуха, комуникацијом, говорно-језичким способностима, моториком и графомоторним способностима особа са оштећењим слухом. Рехабилитациони третман се спроводи индивидуално на следећи начин:
ублажава говорне поремећаје код ученика,
стимулише говорно-језички развој када је он испод нивоа и стандарда за одговарајући узраст,
повећава комуникацијске компетенције,
развија писмену способност,
побољшава социјализацију и индивидуализацију,
рад на осамостаљивању у свакодневним животним активностима,
ублажава емоционалне потешкоће изазване говорним поремећајима и оштећењем слуха.