Настава

Настава

Школа за основно и средње образовање «Радивој Поповић» остварује јединствен циљ и задатке васпитања и образовања младе генерације ученика. Унутрашња организација школе за децу са сметњама у развоју, заснива се на општим друштвено-педагошким начелима, задацима и специфичностима, а планирају се васпитно образовне и образовно васпитне активности усаглашене са очуваним психичким и физичким способностима ученика.

Општеобразовни карактер школе обезбеђује се структуром наставних планова и програма у којима су у одговарајућем односу заступљени наставни предмети, области и наставни садржаји који омогућују ученицима, да у границама својих умањених способности, упознају и што правилније схвате природу и друштво у којем живе, да развијају моралне особине, стекну радне навике, вештине и спретност, смисао за музичко и ликовно изражавање и развијају физичке способности.

Образовно-васпитни садржаји обухваћени су обавезним, факултативним и изборним делом наставног плана и програма школе у оквиру наставе допунског и корективног рада, производног рада ученика и других облика друштвено-корисног рада и слободних активности, као и у оквиру организованог продуженог боравка ученика у школи, задовољава на тај начин ученичка посебна интересовања и изражене наклоности ка одређеним активностима.

 Делатност школе је основно васпитање и образовање, средње образовање: једногодишње, двогодишње и трогодишње васпитање и образовање лица са вишеструком ометеношћу, припремни предшколски програм, образовање лица на кућном и болничком лечењу, као и дневни боравак под посебним условима за вишеструко ометена лица.

Основну школу похађају ученици са територија свих месних заједница у граду као и приградских и сеоских насељених места, док средњу школу похађају још и ученици Шидске и Румске општине.