B


p     СЕКЦИЈЕ

У школи су организоване секције за заинтересоване ученике који желе да после наставе посвете пажњу различитим садржајима.

На располагању су им: 

ликовна секција
музичка сецкија
моделарство
информатичка секција
саобраћајна секција
фолклорна секција

0031027605587715