B


p     Припремни предшколски програм

    Реализује се у нашој школи од школске 2013/2014 год., за децу узраста од 5,5 до 6,5 година. Програм рада обухвата децу са различитим тешкоћама у развоју, који им омогућава развијање креативности и друштвености, подстицање самосталности и емотивне стабилности, стицање знања и вештина као и праћење индивидуалних интересовања, способности и потреба деце.

    Простор је прилагођен и у потпуности задовољава потребе деце, на распологању су им прилагођена едукативна и наставна средства, сензорна соба као и кабинети за индивидуалне третмане (логопедски, соматопедски, кабинет за реедукацију психомоторике).