B


p       ОСНОВНА ШКОЛА

  Основна школа "Радивој Поповић" у осмогодишњем трајању организована је у згради матичне школе, кућној настави и у Мачванској Митровици , у просторијама Основне школе "Добро
сав Радосављевић Народ" где деца иду од 1-8 разреда основног
образовања. Настава је организована у пре подневној смени.
О ученицима свакодневно брине стручни кадар. Сем наставника и разредних старешина увек су на располагању: реедукатори психомоторике, логопеди,  соматопеди, психолог, медицински техничари...
Школа се може похвалити и секцијама које су саставни део едукације ученика . 
dcnb