B


p s g d k 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

Директор школе - Негован Николић: 022/639-212; 064/648-6202

Административни референт: 022/639-212

Правна служба - Весна Лађевац: 063/619-225

Стручна служба: Тамара Иванов - пом.директора 063/539-580 и Ивана Станковић - психолог: 063/615-537

Рачуноводство - Драгана Папић: 022/639-212

Дневни боравак за децу, младе и одрасла лица са сметњама у развоју "Сунце": 022/623-418

Лични пратилац детета: 064/6468087

Помоћ у кући: 064/6468085


ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА:

директор: radivoj.popovic.sm@gmail.com ; dir.rpopovic@gmail.com

администрација:  radivoj.popovic.sm@gmail.com

кабинет информатике: informatikarp@gmail.com

лични пратилац детета: lpdsososm@gmail.com

помоћ у кући: puksososm@gmail.com

 

РАЧУН ЗА ДОНАЦИЈЕ

840-6077760-35 


локације наших објеката:

ШОСО "Радивој Поповић", Фрушкогорска 73, 22000 Сремска Митровица
Дневни боравак ШОСО "Радивој Поповић", Његошева бб, 22000 Сремска Митровица

Дневне услуге-лични пратилац детета и помоћ у кући, Стевана Сремца 9б, 22000 Сремска Митровица