B
p s d g d k


 

КОНТАКТ:

Директор школе - Негован Николић, Тел: 022/639-212

Правна служба - Весна Лађевац, Тел/Факс: 022/639-185

Стручна служба: Ивана Станковић, психолог - 022/639-185

Рачуноводство - Драгана Папић, Тел: 022/639-185

Дневни боравак: 022/623-418

Графичка радионица: 022/617-189

РАЧУН ЗА ДОНАЦИЈЕ

840-6077760-35 


Eлектронска пошта:

директор: skolarp@open.telekom.rs

администрација:  radivoj.popovic.sm@gmail.com

кабинет информатике: informatikarp@gmail.com

  

локације наших објеката:

ШОСО "Радивој Поповић", Фрушкогорска 73, 22000 Сремска Митровица
Дневни боравак ШОСО "Радивој Поповић", Његошева бб, 22000 Сремска Митровица

Графичка радионица ШОСО "Радивој Поповић", Стевана Сремца 9б, 22000 Сремска Митровица