B


p s g d k 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

Централа: 022/215-1300

Директор школе: 022/215-1301

Правна служба: 022/215-1304

Рачуноводство : 022/215-1305

Дневни боравак за децу, младе и одрасла лица са сметњама у развоју "Сунце": 022/623-418

Лични пратилац детета: 064/6468087

Помоћ у кући: 064/6468085

Овлашћено лице за информације од јавног значаја и заштиту података о личности: 022/215-1304


ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА:

Директор: radivoj.popovic.sm@gmail.com ; dir.rpopovic@gmail.com

Администрација:  radivoj.popovic.sm@gmail.com

Кабинет информатике: informatikarp@gmail.com

Лични пратилац детета: lpdsososm@gmail.com

Помоћ у кући: puksososm@gmail.com

Овлашћено лице за информације од јавног значаја и заштиту података о личности: vesnalad9@gmail.com 


РАЧУН ЗА ДОНАЦИЈЕ

840-6077760-35 


локације наших објеката:

ШОСО "Радивој Поповић", Фрушкогорска 73, 22000 Сремска Митровица
Дневни боравак ШОСО "Радивој Поповић", Његошева бб, 22000 Сремска Митровица

Дневне услуге-лични пратилац детета и помоћ у кући, Стевана Сремца 9б, 22000 Сремска Митровица